Weby pro primáře básníka Sovu

Dobré dílo si čtenáře samo nenajde. Navíc když jde o poezii. A ještě k tomu z přelomu 19. a 20. století. To pak musí nastoupit básničkový marketing a nenásilně, krůček za krůčkem autora prodat.

Úvodní stránka webu Antoninsova.cz

O co šlo. A snad navždy půjde

Antonín Sova (1864–1928) byl a je velký český básník. Znal jsem ho už ze středoškolských hodin literatury. Ale zamiloval se až na vejšce, když jsem četl jeho Lyriku lásky a života.

Bylo rozhodnuto. Můj čtenářský obzor se na čas zúžil, aby se mohl o to víc prohloubit. Mé prázdninové cesty se začaly stáčet na Pacovsko, do Sovova kraje. A má diplomka? — Taky patřila Sovovi.

Dneska spolupracuji s Muzeem Antonína Sovy v Pacově i básníkovým památníkem v Lukavci, pro který jsem v roce 2015 připravil novou expozici. Každý rok publikuji o Sovovi nějakou tu studii či populárnější článek. A v online světě jsem vytvořil a provozuji dva weby. Jeden je věnovaný osobnosti a dílu Antonína Sovy. A druhý básníkově expozici v Lukavci u Pelhřimova.

Má práce

  • Celková koncepce internetových stránek a jejich obsahu
  • Informační architektura webů a struktura jednotlivých stránek
  • Content writing
  • Plnění obsahu, výběr a úprava fotek
  • On-page SEO
  • Základní webová a SEO analytika
  • Příležitostně PPC kampaně ve vyhledávání, obsahové síti Google/Seznam a na Facebooku

 

Hlas (z) lidu: Pohledem návštěvníka webu

Nebudu to zbytečně prodlužovat, jen Vám mám chuť poděkovat za web, díky kterému mám k Antonínu Sovovi zas o něco blíž. Dostala jsem se ke stránce náhodou při vyhledávání studijních materiálů a v prvé řadě mě zaujalo její výborné zpracování jak po technické, grafické i obsahové stránce. Za to všem, kteří na tom pracovali, nezbývá, než vzdát hold. Také si troufám říci, že bych se jinak o krásách a stezce Sovova rodiště nikdy nedozvěděla. Brzy si tam s radostí zajdu. Cítila jsem nutnost Vám sdělit můj vděk, odpovědi netřeba. Ať se dále daří a ať web chytá mnoho dalších mladých lidí.

Patricie, z e-mailu návštěvníka

 

Poezie jako magnet

Byly doby, kdy jsem pilně vedl Sovův Facebook a využíval PPC reklamu. Dlouhodobě to ale bylo časově i finančně neudržitelné. Nyní tak dělá téměř veškerý provoz na webu návštěvnost z přirozeného vyhledávání.

Abych tento typ návštěv co nejvíc podpořil, využil jsem hodně hledaná laterální témata a zpracoval několik kousků tzv. evergreen obsahu. Šlo o články zaměřené na poezii k určité příležitosti, resp. časovému období – Vánoce, jaro a podzim.

  • Poezie Vánoc ve verších: vánoční básně českých básníků
  • Básně o jaru Antonína Sovy
  • Podzim v básních Antonína Sovy a kolegů

Na tyto tři stránky na podzim, v zimě a na jaře vstupují lidé přes stovky dotazů, takže ročně generují 62 % celkové návštěvnosti. Jejich důležitost a sezónnost ukazují i data z Google Analytics.

Organická návštěvnost webu Antoninsova.cz
Organická návštěvnost webu Antoninsova.cz. Výkon prvních tří stránek je více než patrný.

Při tvorbě zmíněných stránek jsem vždy udělal podrobný průzkum klíčových slov a téma zpracoval jinak než jen jako výčet několika básní. Důležitý je tu průvodní text a také vizualita. Texty doplňují obrazy náladově i časově korespondující s citovanými básněmi. K poezie slov tu přistupuje poezie barev a dlouhá stránka je tak i pro oko mnohem více lákavější.

Copy ukázkaSEO výkon stránky ještě pohledem dat z Google Search Console. Celé to ukazuje, že když se dá dohromady dobrá poezie, atraktivní vizuálno a analytický přístup k tvorbě obsahu, tak je z toho příspěvek lahodící duši člověka i virtuálním srdcím Googlebota a kolegů.

Graf z Google Search Console, přístupy na jednu stránku webu Antoninsova.cz
Výkon stránky s vánoční poezií za období 10–12/2018
Ukázka vyhledávacích dotazů, přes které lidé vstupují na stránku webu Antoninsova.cz
Prvních 20 vyhledávacích dotazů, přes které lidé vstupují na vánoční stránku webu Antoninsova.cz

Prostudovat další referenci
Nechcete už studovat? Máte recht.
Tak se mi rovnou ozvěte.
↓ ↓ ↓ ↓ ↓